• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 27/12/2021 – 02/01/2022

(Cập nhật: 27/12/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (27/12/2021) 8g Họp phân tích chất lượng Đảng viên cuối năm Chi bộ Nghiệp vụ- 01 ngày Hội trường Sở Công Thương, tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. PGĐ Niệm; Đảng viên Chi bộ Nghiệp vụ.
8g15-9g Họp ban thường vụ Tỉnh ủy đột xuất Hội trường số 3, VP Tỉnh ủy, P An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc.
9g Tham dự họp, trao đổi các nội dung và kinh phí thực hiện KH 8354/KH-UBND (CV: 2871/SCT-KC&XT) Phòng họp Sở Công Thương, tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc; PGĐ Nga; TT KC&XTTM.
13g45 Họp Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh (đợt 2) năm 2021- Lĩnh vực Điện công nghiệp (GM: 1848/SKHCN-QLCN) Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, P An Hội, TP Bến Tre. P. QLNL (Hoàng)
14g Họp Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 Họp trực tuyến-Hội trường lớn- UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc
Thứ 3 (28/12/2021) 7g30 Họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể Ban Lãnh đạo Sở; nhận xét, đánh giá công chức diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2021(GM: 2843 /GM-SCT) Phòng họp Sở Công Thương, tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng, đơn vị; Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở Công Thương.
13g Họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong cấp ủy năm 2021 (GM: 176 -CV/ĐU) Phòng họp Sở Công Thương, tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. BCH Đảng bộ Sở; Các Chi ủy Chi bộ trực thuộc Sở.
Thứ 4 (29/12/2021) 14g45-15g15 Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 12/2021 (GM: 225-GM/TU) Hội trường số 3, VP Tỉnh ủy, P An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc
Thứ 5 (30/12/2021)        
Thứ 6 (31/12/2021)        
Thứ 7 (01/01/2022)        
Chủ nhật (02/01/2022) 13g30 Tham dự Làm việc với đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh và các Đại sứ Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024 (KH: 8354/KH-UBND)   Trung tâm KC&XTTM