• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 22/11/2021 – 28/11/2021

(Cập nhật: 22/11/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (22/11/2021) 7g-8g30 Dự họp Ban KTNS Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra tài liệu kỳ họp thứ 4- HĐND tỉnh khóa X- NK 2021-2026 (GM: 673/GM-HĐND) Tầng 1-Phòng họp trực tuyến -VP DĐBQH&HĐND, P An Hội, TP Bến Tre PGĐ Nga.
7g30 Dự họp giao ban Thường trực tỉnh ủy Hội trường số 3- VP. Tỉnh ủy, P An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc.
8g Tiếp đoàn thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức (TB: 16/TB-ĐTT). Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Toà nhà 6 Sở, P.Phú Tân PGĐ Niệm; Văn phòng (Hương, Mai); LĐ Trung tâm KC&XTTM và CC,viên chức có liên quan.
14g Dự họp góp ý, bổ sung và hoàn thiện một số nội dung đề xuất trong quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (GM: 2841/GM-SXD). Hội trường Sở Xây dựng, P An Hội, TP Bến Tre P. KHTCTH.
Thứ 3 (23/11/2021) 7g Tham dự khảo sát các HTX để đánh giá xét duyệt lựa chọn xây dựng hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới hiệu quả (KH: 188/KH-LMHTX) - 1 ngày - Xã Lộc Thuận
-TP Bến Tre
LĐ P QLTM.
7g30 Tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà (TB: 2383/TB-ĐKT) Huyện Mỏ Cày Bắc - (Xe ngoài) PGĐ Niệm; P QLNL; Lãnh đạo P. Thanh tra
8g Tham dự họp thương thảo hợp đồng gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Công Thương Họp trực tuyến qua nền tảng ZOOM Giám đốc; PGĐ Nga; Văn phòng; P. KHTCTH.
8g30 Tham dự tập huấn trực tuyến về triển khai Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn (GM: 2883/GM-SXD) Họp trực tuyến P. KHTCTH
8g30 Khảo sát và họp hội đồng thẩm định BC đánh giá tác động môi trường dự án"Nâng công suất nhà máy SX gia công hàng may mặc từ SP đan và dệt KCN Giao Long huyện Châu Thành (GM:1148/GM-KCN) -01 ngày -KS tại KCN Giao Long
- Họp hội đồng tại PH Ban QL các khu Công nghiệp.
PGĐ Đấu
14g Tham dự chuỗi Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Mini Go tại tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản và Phát triển hạ tầng Nhà Việt (GM: 3046/GM-SKHĐT) Hội trường Lầu 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Nga.
15g Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 (Theo lịch làm việc số: 67-TB/TU) Hội trường lớn UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre Giám đốc
15g Tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ: Chung tay hợp tác tái mở cửa, phục hồi và phát triển khu vực kinh tế phía Nam”(GM: 2147/GM-VP. UBND). Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Nga, Trung tâm KC&XTTM.
Thứ 4 (24/11/2021) 7g30 Tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà (TB: 2383/TB-ĐKT) TP.Bến Tre. PGĐ Niệm; PQLNL; Lãnh đạo P Thanh tra
14g Tham dự họp thống nhất kế hoạch và phương án thực hiện hoàn trả, di dời các công trình điện (cao thế, trung và hạ thế) Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (GM: 1642/GM-BQLGT). Tại phòng họp Ban QL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Tầng 5 Tòa nhà Sacombank, P. Phú Khương, TP. Bến Tre PGĐ Niệm; P QLNL
Thứ 5 (25/11/2021) 7g Tham dự khảo sát các HTX để đánh giá xét duyệt lựa chọn xây dựng hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới hiệu quả (KH: 188/KH-LMHTX) -01 ngày - Xã Thới Thuận
- Xã Định Thủy
LĐ P QLTM
Thứ 6 (26/11/2021) 7g30 Tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà (TB: 2383/TB-ĐKT) Huyện Bình Đại PGĐ Niệm; P QLNL; Lãnh đạo P Thanh tra.
Thứ 7 (27/11/2021)        
Chủ nhật (28/11/2021)