• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 11/10/2021 – 17/10/2021

(Cập nhật: 11/10/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (11/10/2021) 9g30 Họp giải quyết khó khăn đối với dự án nhà máy điện gió Sunpro 8- Bến Tre (GM số 342/GM-UBND) Hội trường UBND huyện Bình Đại. Giám đốc; PGĐ Niệm.
13g Họp nội dung liên quan trong phối hợp công việc giữa các phòng và công tác tài chính Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Toà nhà Sở ngành, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc; Văn phòng; Trưởng các Phòng: KHTCTH, QLTM, QLCN và Trung tâm KC&XTTM
14g Dự Hội nghi báo cáo viên Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 4, khoá XIII (GM số 59-GM/BTGTU) Hội trường lớn, UBND tỉnh, P. An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Đấu.
Thứ 3 (12/10/2021) 7g30-9g Tham dự hội thảo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021 và xây dựng dự toán năm 2022 (GM số 88/GM-STC). Phòng họp Sở Tài chính, số 20, đường CMT8 P. An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc;....
13g30 Tổ chức họp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) (KH 5899/KH-UBND). Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc.
13g30 Tham gia đoàn kiểm tra theo QĐ số 171-QĐ/TU Văn phòng huyện uỷ Ba Tri Giám đốc (xe cq)- HOÃN LẠI
14g Hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ (GM số 62/GM-ĐĐBQH) Tầng 2, Toà nhà ĐĐBQH và HĐND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Niệm
Thứ 4 (13/10/2021) 7g Xét nghiệm Covid-19 cho đại biểu tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (CV số 310/VPDĐBQHHĐND-HCTCQT) Trụ sở Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Giám đốc
7g Rà soát, kiểm tra hiện trạng đối với khu vực biển đề nghị giao của Dư án nhà máy điện gió Bình Đại số 2 do Công ty CP điện gió Mê Kông làm chủ đầu tư (GM số 4419/GM-STNMT) Tại cảng cá xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. PGĐ Niệm.( Xe CQ)
7g30 Họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 10/2021 (lần 1) (GM số 1816/GM-VPUBND) Tầng 3-Hội trường số 1, VP. UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc
8g Nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh năm 2021 (GM số 156/GM-KC&XT) -Xã Hữu Định-huyện Châu Thành.
-Xã Phú Hưng- TP Bến Tre
PGĐ Đấu; Lãnh đạo Trung tâm KC&XTTM; TP. QLCN.
13g30 Dự họp mặt, đối thoại với DN, hợp tác xã, hộ sản xuất, KD nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (số 167-GM/HU) Hội trường huyện ủy Thạnh Phú. Lãnh đạo Trung tâm KC&XTTM.
13g30 Họp mặt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2021 (GM số 2761/GM-UBND) Hội trường UBND thị trấn Mỏ Cày, KP 5, TT Mỏ Cày, Huyện MC Nam Lãnh đạo Trung tâm KC&XTTM.
14g Tham dự Hội thảo “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương” (GM số 185-GM/TU) Phòng họp số 4, VP. Tỉnh ủy (Tòa nhà Công nghệ thông tin). PGĐ Nga
14g Khảo sát thực địa 03 dự án: Nhà máy điện gió số 5 - Thạnh Hải 2, 3 và 4 (GM số 4415/GM-STNMT). Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. PGĐ Đấu
14g Họp BCĐ phòng chống Covid-19 HT lớn-UBND tỉnh, P. An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc
Thứ 5 (14/10/2021) 7g30 Tham gia đoàn kiểm tra theo QĐ số 171-QĐ/TU Sở Giao thông Vận tải Giám đốc- HOÃN LẠI
7g30 Dự kỳ họp thứ 3 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khoá X, NK 2021-2026 (GM số 567/GM-HĐND) Hội trường lớn UBND tỉnh, P. An hội, TP Bến Tre. Giám đốc
7g30 Họp Hội đồng xét duyệt các đề án, dự án Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre đợt 2 năm 2021(GM số 2033/GM-HĐXD) Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Trụ sở Nhà làm việc của các sở, ngành tỉnh, P.Phú Tân, TP.Bến Tre -Giám đốc, PGĐ Nga.
-P. QLTM; Kế toán Sở; LĐ P. KHTCTH (Chưa có ngày cụ thể..)
9g Dự họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (TM-124-TM/HDNT). Lầu 1, Hội trường lớn Khu mặt trận đoàn thể tỉnh. PGĐ Đấu
13g30 Tham gia đoàn kiểm tra theo QĐ số 171-QĐ/TU Văn phòng huyện uỷ Thạnh Phú Giám đốc (xe cq)-HOÃN LẠI
Thứ 6 (15/10/2021) 7g30 Họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 10/2021 (lần 2) (GM số 1845/GM-VP UBND) Tầng 3-Hội trường số 1, VP. UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. ...
8g Phối hợp giải quyết 05 trụ điện gió dự án Nhà máy điện gió Bình Đại số 3 (GM số 4434/GM-STNMT). Họp trực tuyến -Phòng họp số 02, Sở Tài nguyên và Môi trường. Tầng 10, Toà nhà 6 sở, P. Phú Tân, TP Bến Tre. PGĐ Niệm
14g Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương nhằm đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021 (GM số 1842/GM-VP.UBND). Phòng họp trực tuyến số 3, VP. Ủy ban nhân dân tỉnh, P. An Hội, TP. Bến Tre. Giám đốc
15g Họp BCĐ phòng chống Covid-19 HT lớn-UBND tỉnh, P.An Hội, TP Bến Tre. PGĐ NGA DỰ THAY
Thứ 7 (16/10/2021) 8g Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình nhà máy điện gió VPL (KH số 2047/KH-SCT) Huyện Bình Đại. Giám đốc;PGĐ Niệm; P.QLNL.
13g30 Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Bắc (GM số 186-GM/TU). Hội trường VP. Huyện ủy Mỏ Cày Bắc. PGĐ Nga; (xe CQ).
14g Khảo sát hiện trường để thống nhất giải pháp điều chỉnh thiết kế nhằm giải quyết vướng mắc trong công tác BTGPMB có liên quan đến các công trình TBA 110kV Phú Thuận và đường dây 110kV Phú Thuận – Bình Đại,tỉnh Bến Tre (GM số 2053/GM-SCT) Tại trạm 110kV Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre PGĐ Niệm; P.QLNL.
Chủ nhật (17/10/2021) 8g Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình nhà máy điện gió Thạnh Hải 2,3,4 (KH số 2046/KH-SCT) Huyện Thạnh Phú. Giám đốc; PGĐ Niệm; P.QLNL.