• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 13/9/2021 – 19/9/2021

(Cập nhật: 13/09/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (13/09/2021) 8g Tham dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch Covid - 19 (GM 1568/GM-UBND) Phòng họp trực tuyến Hội trường lớn - Ủy ban nhân dân tỉnh PGĐ Nga
14g Họp góp ý KH bảo vệ thi công công trình đường dây 110kV dự án nhà máy điện gió Bình Đại (GM số 318/GM-UBND). HT UBND huyện Bình Đại (xe cơ quan) P.Giám đốc Niệm; TP. QLNL.
Thứ 3 (14/09/2021) 7g30 Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bến Tre Hội trường Thành ủy Bến Tre Giám đốc
14g -Dự họp giao ban cơ quan.
- Trao giấy khen trong công tác phòng chống Covid-19 và nội dung tăng cường công tác truyền thông tại Sở. -1 buổi
- Họp Đảng uỷ tháng 9
Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Toà nhà Sở ngành tỉnh, P. Phú Tân, TP Bến Tre. BLĐ Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị.
-Ban biên tập Trang thông tin điện tử, Cổng thành phần điện tử của Sở.
- BCH Đảng bộ
Thứ 4 (15/09/2021) 14g Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng”, 1 buổi. (CV: 5466/UBND-KT) . HT lớn UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Niệm
Thứ 5 (16/09/2021) 13g30 Tham dự Diễn đàn trực tuyến chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam 2021 (GM: 100/GM-UBND). Phòng họp số 3, VP UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Niệm
8g Họp trao đổi nội dung liên quan việc cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho Công ty Thọ Khang (GM số 1970/GM-SCT) Hội trường Sở Công Thương, tầng 7, tòa nhà 06 Sở, số 126A,
đường Nguyễn Thị Định, P. Phú Tân, TP. Bến Tre
Giám đốc (Chủ trì); PGĐ Nga; P.QLTM, Thanh tra.
Thứ 6 (17/09/2021)        
Thứ 7 (18/09/2021)        
Chủ nhật (19/09/2021)