• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 04/10/2021 – 10/10/2021

(Cập nhật: 04/10/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (04/10/2021) 7g30 Họp thống nhất giải pháp tổ chức giao thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg (GM 1767/GM-VPUBND) Phòng họp số 1 -VP. UBND tỉnh, P.An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Đấu
8g Dự họp trao đổi nội dung liên quan cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, 1 buổi. (GM: 1868/GM-SCT) Họp trực tuyến Giám đốc, PGĐ Nga, Phòng QLTM, T.Tra Sở
8g Dự họp thống nhất dự thảo Quyết định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, 1 buổi. (GM: 2335/GM-SXD) PH số 01, lầu 2, Sở Xây dựng, P.An Hội, TP.Bến Tre Trưởng Phòng QLCN
14g Họp BCĐ phòng chống Covid-19 HT lớn, UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến TRe Giám đốc
Thứ 3 (05/10/2021) Buổi sáng Nghỉ phép ... PGĐ Niệm.
7g30 Họp sơ kết nghị quyết Đảng uỷ 9 tháng đầu năm 2021 (GM 25/GM-ĐU) Hội trường UBND xã Mỹ Nhơn- huyện Ba Tri. Giám đốc.
7g30 Dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, định hướng hoạt động ngân hàng phục vụ phát triển Công Thương trên địa bàn tỉnh Bến Tre, 1 buổi. Hội trường Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh B.Tre, P.5, TP.Bến Tre BLĐ Sở, Lãnh đạo các Phòng, đơn vị
8g Tham dự HN kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (CV 5998/BCT-TTTN) Họp trực tuyến PGĐ Nga; P.QLTM; TT KC&XTTM (Nhứt)
8g Dự HN trực tuyến tiếp xúc cử tri trước kỳ hợp thứ 2 Quốc hội khóa XV (GM 56/GM-DĐBQH) Họp trực tuyến tại điểm cầu HT lớn-UBND tỉnh. PGĐ Đấu
8g30 Tham gia khảo sát thực địa khu vực giao khu vực biển của Công ty Cổ phần Năng lượng VPL Bến Tre tại xã Thừa Đức, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại (GM số 4302/GM-STNMT). Tại nhà điều hành dự án của CTy CP Năng lượng VPL, huyện Bình Đại. P.QLNL.
13g30 Tham gia đoàn kiểm tra theo QĐ số 171-QĐ/TU Văn phòng huyện uỷ Bình Đại Giám đốc (xe cq)
13g30 Họp Ban Chỉ đạo theo quyết định số 248-QĐ/TU (GM 01-GM/BCĐ). Hội trường số 3, Văn phòng Tỉnh ủy, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Niệm.
Thứ 4 (06/10/2021) 7g30 Họp lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch diện Thủ trưởng cơ quan quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 (năm 2021) (GM 1966/GM-SCT) Phòng họp Sở Công Thương. Tầng 7, Toà nhà sở ngành tỉnh, P.Phú Tân, TP Bến Tre BLĐ Sở; BTV Đảng ủy; Tập thể Đảng ủy Sở; Trưởng, Phó trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng các Đoàn thể.
10g Ban Chỉ đạo họp trực tuyến về phòng chống dịch Covid-19. HT lớn, UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc
13g30 Họp việc đề xuất tham gia hợp tác biên soạn giáo trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu (GM 38/GM.BCĐ-CQLTT) Phòng họp Cục QLTT, số 114, đường Hùng Vương, P.An Hội, TP Bến Tre Thanh tra
13g30 Họp giải quyết các khó khăn vướng mắc các dự án điện gió để kịp vận hành đến 31/10/2021 (GM số 1782/GM VPUBND) Hội trường lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre Giám đốc; PGĐ Niệm; P.QLNL. (HOÃN LẠI TB CỤ THỂ SAU)
14g Giám sát kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương năm 2021 Phòng họp Sở Công Thương. Tầng 7, Toà nhà sở ngành tỉnh, P.Phú Tân, TP. Bến Tre PGĐ Nga
14g Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ/TW và Kết luận số 28-KL/TW của Bô Tài nguyên và Môi trường (GM 4330/GM-STNMT) Họp trực tuyến tại PH số 2, Sở Tài nguyên và Môi trường (tầng 10), Toà nhà 6 sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. PGĐ Đấu
14g Họp Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (GM số 133/GM-UBND) Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (Lầu 1), P. An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc; Trưởng phòng QLCN.
Thứ 5 (07/10/2021) 6g30 Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà (TB 1984/TB-ĐKT) Huyện Giồng Trôm. PGĐ Niệm (Trưởng đoàn); P.QLNL; Lãnh đạo P. Thanh tra.
7g30 Tham gia đoàn kiểm tra theo QĐ số 171-QĐ/TU Sở Xây dựng Giám đốc.
8g Dự Hội nghị tiếp xúc lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trước kỳ họp thứ 2, QH khóa XV, 1 buổi. (GM: 55/GM-ĐĐBQH) Hội trường tầng 3, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
8g30 Dự Họp triển khai Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021 - 2022, 1 buổi. (GM: 1996/GM-SCT) Phòng họp Sở Công Thương. Tầng 7, Toà nhà sở ngành tỉnh, P.Phú Tân, TP Bến Tre PGĐ Nga, Phòng QLTM, TTKC&XTTM
13g30 Tiếp thông tấn xã Việt Nam. Phòng họp Sở Công thương. Tầng 7, Toà nhà 6 sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc
15g Họp BCĐ phòng chống Covid-19 HT lớn, UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc
Thứ 6 (08/10/2021) 6g30 Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà (TB 1984/TB-ĐKT) Huyện Mỏ Cày Nam. PGĐ Niệm (Trưởng đoàn); P.QLNL; Lãnh đạo P. Thanh tra.
7g30 Tham gia đoàn kiểm tra theo QĐ số 171-QĐ/TU Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Giám đốc - DỜI SANG TUẦN SAU.
7g30 Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 (GM sô 136/GM-UBND). Hội trường lớn - UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre Giám đốc
13g30 Họp nội dung liên quan trong phối hợp công việc giữa các phòng. Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Toà nhà sở ngành tỉnh, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc; PGĐ Đấu; PGĐ Nga; Văn phòng; Trưởng các Phòng: KHTCTH, QLTM, QLCN và Trung tâm KC&XTTM- DỜI LẠI 13g30, ngày 11/10/2021
13g30 Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh (GM số 1801/GM-VPUBND) HT lớn- VP UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre ....
13g30 Dự làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre. Phòng họp Văn phòng DĐBQH và HĐND tỉnh. ....
15g Họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa hoc công nghệ (CV số 1306/SKHCN-QLKH) Họp trực tuyến qua phần mềm Zoom meeting. Giám đốc
Thứ 7 (09/10/2021)        
Chủ nhật (10/10/2021)