• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 03/01/2022 – 09/01/2022

(Cập nhật: 04/01/2022)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (03/01/2022) 8g Tham dự tọa đàm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Bến Tre với đại sứ Việt Nam tại các nước (GM: 219/GM-UBND) Hội trường lớn UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre Giám đốc; PGĐ Niệm, Nga; P. QLTM (Nhã) và TT KC&XTTM.
Thứ 3 (04/01/2022) 7g30 Tham gia kết nối hoa kiểng. TP Hồ Chí Minh- (xe cq) PGĐ Nga
10g Thẩm định an toàn thực thẩm thành phố Bến Tre PGĐ Đấu, P. KTATMT
13g30 Tham dự họp giải quyết tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện gió tại ô số 19 tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH điện gió Đức Thuận Bến Tre và Nhà máy điện gió tại ô số 20 tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH điện gió Phước Thuận Bến Tre (GM: 3454/GM-SKHĐT) Phòng họp (Lầu 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Niệm; P QLNL.
14g Thẩm định, nghiệm thu nhiệm vụ “Đánh giá, điều chỉnh lập mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre (GM:5622/GM-STNMT) Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Tầng 10, Toà nhà 06 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre PGĐ Đấu.
14g Tham dự Tiếp và làm việc với Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (GM: 01/GM-UBND) Phòng họp số 3, VP UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre Giám đốc.
Thứ 4 (05/01/2022) 8g Tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021(GM: 221/GM-UBND) Hội trường lớn UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre PGĐ Nga
15g Họp thống nhất các nội dung tổng kết, chấm điểm thi đua năm 2021 (GM:02 /CV-TĐK3) Hội trường Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 sở, P. Phú Tân, TP. Bến Tre Giám đốc; Văn phòng.
Buổi chiều Nghỉ phép   PGĐ Niệm
Thứ 5 (06/01/2022) Buổi sáng Nghỉ phép   PGĐ Niệm
7g30 Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng Bến Tre năm 2022 (GM:1509/GM-BTR2) Ngân hàng Nhà nước- CN Bến Tre. Giám đốc.
7g30 Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện: Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Ba Tri, Thạnh Phú (GM: 5654/GM-STNMT)- 01 ngày Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường (Tầng 10), Tòa nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. PGĐ Đấu.
8g Tham dự kỳ họp bất thường lần thứ nhất, QH khóa XV (GM: 160/GM-DĐBQH) Phòng họp trực tuyến (tầng 2) VP ĐĐBQH &HĐND, P An Hội, TP Bến Tre PGĐ Nga
8g Họp giải quyết tiến độ triển khai dự án Điện gió Hải Phong-Cụm Nhà máy điện gió Hải Phong I, II của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu. Phòng họp (lầu 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư, P An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc; P. QLNL
14g Họp giải quyết tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện gió Thiên Phú – Bến Tre và Nhà máy điện gió Thiên Phú 2 – Bến Tre của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Thiên Phú (GM: 3456/GM-SKHĐT). Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Niệm; P. QLNL
15g Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Theo lịch làm việc 75-TB/TU). Hội trường lớn UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre Giám đốc
Thứ 6 (07/01/2022) 13g30 Họp xem xét đề xuất khảo sát, đầu tư CCN tại khu đất C2, xã Thạnh Phong và thành lập CCN thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú (GM: 01 /GM-SCT) Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 sở, P. Phú Tân, TP. Bến Tre Giám đốc; PGĐ Đấu; P QLCN.
Thứ 7 (08/01/2022)        
Chủ nhật (09/01/2022)