• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 25/10/2021 – 31/10/2021

(Cập nhật: 25/10/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (25/10/2021) 7g Họp nội dung xây dựng kế hoạch phối hợp Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Phòng Họp Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà sở ngành tỉnh, P Phú Tân, TP Bến Tre - Giám đốc; P.GĐ Niệm; P.GĐ Nga.
-Các Phòng: QLTM (Thư); QLCN (Hoàng; Hà); Trung tâm KC&XTTM (Phương, Nhứt).
8g-8g30
(Dự kiến)
Tham dự chương trình họp với thường trực Tỉnh ủy. Hội trường số 3, Văn phòng Tỉnh ủy, P. An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc.
09g Tham dự hội thảo “Lồng ghép các mục tiêu và biện pháp trong Đóng góp do quốc gia xác định (NDC) vào quy hoạch cấp tỉnh” (GM số 2741/GM-SKHĐT). Hội thảo Trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting. TP. KHTCTH.
14g Dự họp Đảng viên Chi bộ Tổng hợp lệ kỳ tháng 10/2021. Phòng Họp Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà sở ngành tỉnh, P Phú Tân, TP Bến Tre Đảng viên Chi bộ Tổng hợp.
14g Họp Ban Chỉ đạo vận động phát huy nội lực của người dân và doanh nghiệp trong việc nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, phòng, chống dịch bệnh (GM số 2278/GM-SVHTTDL) Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, P4, TP Bến Tre. Giám đốc
Thứ 3 (26/10/2021) 7g30 Họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 tỉnh (GM số 02-GM/BCĐ) Hội trường số 3, VP tỉnh ủy, P. An Hội, TP Bến Tre. P.GĐ Niệm.
8g Tham dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 20/10/2003, Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triểnkinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2020 (GM số 1907/GM-VPUBND) Phòng họp số 1 - VP. UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Nga.
9g Họp bàn giao thực địa khu vực biển thuộc xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho Công ty TNHH MTV Nexif Energy Bến Tre (GM số 4571/GM-STNMT) UBND xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú P. QLNL
9g30 Tham dự Hội thảo “Xây dựng chính sách và nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trực tuyến cho cán bộ quản lý nhà nước” (GM số 1092/TMĐT- TTPT) Hội thảo Trực tuyến trên nền tảng Zoom. PGĐ Nga.
13g30 Tham gia giám sát của Hội Nông dân tỉnh đối với Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam (TB số 149-TB/HNDT) UBND huyện Mỏ Cày Nam. PGĐ Niệm. (Xe...)
13g30 Dự họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre (GM số 03-GM/BCĐ) Hội trường số 3, Văn phòng Tỉnh ủy, P. An Hội, TP Bến Tre Giám đốc.
Thứ 4 (27/10/2021) 7g30 Thẩm định kết quả xây dựng tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn các xã Tiên Thủy, Quới Thành huyện Châu Thành (GM số 1413/GM-KTHT) Tại xã: Tiên Thuỷ, Quới Thành huyện Châu Thành P. QLTM.
8g Tham dự trực tuyến Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU chủ đề “EVFTA -Sức bật cho hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới” (GM số 1894/GM-VPUBND) Phòng họp trực tuyến số 3, VP.UBND tỉnh, P. An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Nga; P. QLTM (Dung); Trung tâm KC&XTTM.
Thứ 5 (28/10/2021)        
Thứ 6 (29/10/2021)        
Thứ 7 (30/10/2021)        
Chủ nhật (31/10/2021)