• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 06/9/2021 – 12/9/2021

(Cập nhật: 06/09/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (06/09/2021) 8g Họp nội dung liên quan việc xây dựng KH xuất khẩu của tỉnh, giải pháp XK sau dịch bệnh Covid-19. Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà Sở ngành tỉnh, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc; P.GĐ Nga; P. QLTM (LĐ phòng, CC phụ trách XK).
1 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà Sở ngành tỉnh, P Phú Tân- TP Bến Tre Giám đốc
Thứ 3 (07/09/2021) 1 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà Sở ngành tỉnh, P Phú Tân- TP Bến Tre PGĐ Nga
Thứ 4 (08/09/2021) 1 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà Sở ngành tỉnh, P Phú Tân- TP Bến Tre PGĐ Đấu
9g Họp xét duyệt đề tài nghiên cứu KHCN (GM số 1141/SKHCN-QLKH) Họp trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ, số 280 Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, TP. Bến Tre (qua phần mềm Zoom Cloud Meeting). Giám đốc
Thứ 5 (09/09/2021) 1 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà Sở ngành tỉnh, P Phú Tân- TP Bến Tre PGĐ Niệm
Thứ 6 (10/09/2021) 1 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà Sở ngành tỉnh, P Phú Tân- TP Bến Tre Giám đốc
Thứ 7 (11/09/2021)        
Chủ nhật (12/09/2021)