• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 13/12/2021 – 19/12/2021

(Cập nhật: 13/12/2021)
 
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (13/12/2021) 8g Tham dự Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thủ tục hành chính (GM: 8149/UBND-KSTT). Tầng 3, Hội trường số 1, VP.UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. PGD Niệm; Thanh tra (Tuyền)
14g Tham dự họp thông qua hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 đối với dự án nhà máy điện gió Offshore Bến Tre. Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Toà nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. (VP chuẩn bị máy chiếu). Giám đốc; P.GĐ Niệm; P. QLNL.
14g Nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2021 (GM:227/GM-KC&XTTM) huyện Châu Thành; TP Bến Tre. Giám đốc; PGĐ Đấu; TP. QLCN; TT KC&XTTM.
16g Họp xem xét của lãnh đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương (TB:2705 /TB-SCT) Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Toà nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc; PGĐ Niệm; Chánh VP; Trưởng các phòng.
Thứ 3 (14/12/2021) 8g(Đại biểu có mặt 7g test nhanh Covid-19) Tham dự hội nghị trực tuyến đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (GM: 218-GM/TU)-01 buổi Hội trường lớn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre PGĐ Niệm
13g30 Tham dự Hội nghị triển khai Quyết định 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030 và định hướng, tham gia xây dựng, phổ biến hệ sinh thái xúc tiến thương mại số (GM: 2248/GM-VP.UBND) Phòng họp trực tuyến số 3 -VP. UBND tỉnh, P. An Hội TP. Bến Tre PGĐ Nga; TT KC&XTTM.
14g Làm việc với Phòng Thanh tra. Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Toà nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc; P. Thanh tra.
14g Họp lấy ý kiến thẩm định Đề án công nhận đô thị loại V (GM: 3114/GM-SXD0 Hội trường Sở Xây dựng, P An Hội, TP Bến Tre P. KHTCTH.
15g Họp kiểm điểm cuối năm 2021. Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Toà nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc; P. KHTCTH.
Thứ 4 (15/12/2021) 7g30 Dự Họp thành viên UBND tỉnh tháng 12/2021 (GM: 2268/GM-VP UBND) Tầng 3, Hội trường số 1,VP UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. Giám đốc.
8g30 Tham dự Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2021“Xúc tiến xuất khẩu góp phần phục hồi và phát triển kinh tế” (GM: 2259/GM-VP UBND). Phòng họp trực tuyến số 3- VP. UBND tỉnh, P. An Hội, TP. Bến Tre PGĐ Nga; P.QLTM (Dung); TT KC&XTTM.
8g Tham gia Khảo sát và họp thống nhất hướng dẫn Công ty TNHH Sài Gòn Medicare Factory thay đổi công nghệ sản xuất (GM:5328/GM-STNMT). Xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm PGĐ Đấu.
13g30 Tham dự Hội thảo chuyển dịch năng lượng Việt Nam- cơ hội và thách thức (CV: 1226-CV/BKTTW). Trực tuyến qua phần mềm MS Teams PGĐ Niệm
Thứ 5 (16/12/2021) 7g30 Hội thảo về Kinh nghiệm của Úc và Đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam (GM: 50/GM-CT) Trực tuyến P. QLTM; P. Thanh tra.
8g30 Tham dự hội thảo tập huấn sử dụng công cụ báo cáo trực tuyến trên trang Dataenegry (CV: 7821/BCT-TKNL) Trực tuyến P. QLNL
13g30 Tham dự buổi giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" trên địa bàn tỉnh (GM: 128/GM-ĐGS). Tầng 3- Hội trường VPDĐBQH &HĐND tỉnh. Giám đốc.
15g Tham dự Thảo luận Dự thảo kế hoạch Diễn đàn kết nối Cung - Cầu Du lịch và Giải pháp ứng dụng Thương mại trực tuyến kết nối trên toàn quốc và Kết nối trực tuyến với Expo 2020 - Dubai (GM:396/GM-ĐPTTH) Tầng 3- Phòng hợp Khu hành chính- Hội trường Đài PTTH tỉnh. PGĐ Nga.
Thứ 6 (17/12/2021) 7g30 Hội thảo về Kinh nghiệm của Úc và Đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam (GM: 50/GM-CT) Trực tuyến P. QLTM; P. Thanh tra.
Thứ 7 (18/12/2021)        
Chủ nhật (19/12/2021)