• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 20/12/2021 – 26/12/2021

(Cập nhật: 20/12/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (20/12/2021) 7g30 Họp giao ban cơ quan Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. Ban Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị.
8g45 Tham dự Hội nghị tổng kết giữa kỳ Đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Trung Đông - Châu Phi giai đoạn 2016-2025” (GM: 8007/UBND-NgV) Phòng họp số 3, VP. UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Nga.
13g30 Tham dự hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng ủy năm 2021 Hội trường Đảng ủy xã Hữu Định. PGĐ Nga
13g30 Công tác tại huyện Ba Tri huyện Ba Tri PGĐ Nga; P QLTM.
13g30 Nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia thành phố Bến Tre PGĐ Đấu.
14g Tham dự đối thoại với các hộ dân liên quan đến thi công trụ tuabin số 01 Dự án nhà máy điện gió Thanh Phong (GM: 4484/GM-UBND) xã Thanh Hải, huyện Thạnh Phú. Giám đốc; P. QLNL (Vũ).
14g Tham dự Hội thảo công bố kết quả xây dựng Công cụ 2050 Calculator4NDC cho lĩnh vực năng lượng của Việt Nam (GM: 288/GM-BCT) Hội thảo trực tuyến trên nền tảng Zoom PGĐ Niệm; P QLNL.
15g Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hội trường lớn UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre PGĐ Niệm.
Thứ 3 (21/12/2021) 7g Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 (GM: 127-TM/ HNDT) Tầng 9- Hội trường trụ sở khối mặt trận đoàn thể tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Đấu
7g30 Kiểm tra, góp ý, nghiệm thu bàn giao hỗ trợ trang thiết bị chợ thuộc mô hình nhân rộng an toàn vệ sinh thực phẩm. -xã Tân Hào huyện Giồng Trôm.
- xã An Ngãy Trung - huyện Ba Tri
PGĐ Nga; P. QLTM
7g30 Dự hội nghị lần thứ 07, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (GM:198/GM-MTTQ) Hội trường lớn UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. P. QLTM (Nhã)
7g45 Tham dự HN trực tuyến của Bộ Công an về phòng ngừa vi phạm tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng (GM:128/GM-CAT)- 01 buổi Phòng họp số 1- Công an tỉnh, P 7, TP Bến Tre PGĐ Niệm.
8g Họp kiểm điểm, đánh giá cuối năm 2021 tập thể Văn phòng. Phòng khách Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc; Văn phòng
13g30 Tham dự Diễn đàn xúc tiến đầu tư và định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trong thời gian tới (GM: 2293/GM-VPUBND) Phòng họp trực tuyến số 3, VP UBND tỉnh, P. An Hội, TP. Bến Tre PGĐ Đấu
Thứ 4 (22/12/2021) 8g Họp cho ý kiến đề xuất của nhà đầu tư về việc nghiên cứu, khảo sát lập bổ sung quy hoạch dự án điện gió tại tỉnh Bến Tre (GM:2820 /GM-SCT) Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc; PGĐ Niệm; P. QLNL
8g Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh, an toàn thực phẩm (GM: 207/GM-UBND) Hội trường lớn- UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre PGĐ Đấu.
13g30 (Đại biểu có mặt lúc 12g45 test nhanh Covid-19) Tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (GM: 220-GM/TU) -01 buổi. Hội trường lớn, Uỷ ban nhân dân tỉnh. P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Niệm
13g30 Thẩm định an toàn thực phẩm huyện Mỏ Cày Nam PGĐ Đấu.
14g Tham dự “Diễn đàn hợp tác thương mại với các đối tác khu vực Á - Âu 2021” Trực tuyến trên nền tảng Zoom PGĐ Nga.
Thứ 5 (23/12/2021) 7g30 Nghiệm thu đề án khuyến công - 01 ngày Các huyện:Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Nam PGĐ Đấu; TP. QLCN; TT KC&XTTM.
7g30 Tham dự Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh (GM: 2332/GM-VP UBND). Hội trường số 1 (tầng 3) - VP. Ủy ban nhân dân tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre Giám đốc.
9g Họp thống nhất điều chỉnh nội dung phương án đề xuất dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía Tây thành phố Bến Tre (GM: 3221/GM-SXD). Hội trường Sở Xây dựng, P An Hội, TP Bến Tre P.KHTCTH
13g30 Họp kiểm điểm, đánh giá cuối năm 2021 tập thể Phòng QLTM. Hội trường Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. PGĐ Nga; P. QLTM.
14g Tham dự họp và lấy ý kiến xin chủ trương vận dụng Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2019 đối với hành lang an toàn tháp gió (GM:2819 /SCT-QLNL) Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc; PGĐ Niệm; P.QLNL.
Thứ 6 (24/12/2021) 7g30 Phối hợp tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X (KH: 794/KH-HĐND-MTTQVN) -01 ngày Hội trường lớn UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Đấu.
7g30 Tham gia Đoàn học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển về khu, cụm công nghiệp - 02 ngày (24-25/12/2021). Tỉnh Tây Ninh Giám đốc; P. QLCN; Chánh Văn phòng; TP. QLNL.
7g30 Họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 3 năm 2021 (GM: 4499/GM-SNN).-01 ngày Hội trường Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn, P An Hội, TP Bến Tre TP.QLTM
8g30 Tham dự Hội thảo tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia (GM: 1100/GM-BYT) Họp trực tuyến qua phần mềm Zoom meeting Phòng Thanh tra.
13g30 Tham dự họp kiểm tra việc thực hiện các dự án: Cầu Rạch Miễu 2, Khu công nghiệp Phú Thuận, các dự án phát triển khu đô thị (GM: 2337/GM-VP UBND) Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh, P An Hội, TP Bến Tre. PGĐ Niệm
14g Tham dự Hội nghị công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (GM:52/GM-CT) Trực tuyến Phòng Thanh tra
14g Tham dự Hội nghị “Phổ biến kinh nghiệm triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ” (GM: 295/GM-BCT) Trực tuyến PGĐ Niệm, Thanh tra.
Thứ 7 (25/12/2021)        
Chủ nhật (26/12/2021)