• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

VĂN BẢN PHÁP QUY

Số, ký hiệu:   2544/ UBND-KGVX Ngày ban hành:   26/05/2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND ...
Số, ký hiệu:   2583/UBND-NC Ngày ban hành:   16-04-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND ...
Số, ký hiệu:   69 /QĐ-SCT Ngày ban hành:   15-04-2020 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   Sở Công Thương ...
Số, ký hiệu:   3461 /BCT-XNK Ngày ban hành:   14/05/2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   3128/BCT-XNK Ngày ban hành:   04-05-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   60/NQ-CP Ngày ban hành:   29-04-2020 Loại văn bản:   Nghị quyết Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   1034/QĐ-UBND Ngày ban hành:   06-05-2020 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre  ...
Số, ký hiệu:   502/UBND-NgV Ngày ban hành:   06-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   05/VBHN-BCT Ngày ban hành:   05-03-2020 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   505/BCĐ-SYT Ngày ban hành:   28-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   ...
Số, ký hiệu:   398/UBND-KTN Ngày ban hành:   28-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   ...
Số, ký hiệu:   10/CT-TTg Ngày ban hành:   25-02-2020 Loại văn bản:   Chỉ thị Cơ quan ban hành: ...
Số, ký hiệu:   794/UBND-KT Ngày ban hành:   25-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   24/2020/NĐ-CP Ngày ban hành:   24-02-2020 Loại văn bản:   Chỉ thị Cơ quan ban hành:   Chính phủ ...
Số, ký hiệu:   339/XTTM-PTNL Ngày ban hành:   19-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   712/UBND-NC Ngày ban hành:   19-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   224/CĐ-TTg Ngày ban hành:   12-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành: ...
Số, ký hiệu:   546/UBND-KT Ngày ban hành:   10-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...