• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

QĐ. Vv công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

(Cập nhật: 21/02/2023)
Số, ký hiệu:   67/QĐ-BCT
Ngày ban hành:   16/01/2023
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương
Xem nội dung chi tiết tại đây.