• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

QĐ Ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường

(Cập nhật: 30/08/2023)
Số, ký hiệu:   980/QĐ-TTg
Ngày ban hành:   22/8/2023
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   Thủ tướng Chính phủ
Xem nội dung chi tiết tại đây.