• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

VBHN. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(Cập nhật: 09/05/2023)
Số, ký hiệu:   08/VBHN-BCT
Ngày ban hành:   07/4/2023
Loại văn bản:   Văn bản hợp nhất
Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương
Xem nội dung chi tiết tại đây.