• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

QĐ. Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Cập nhật: 25/01/2024)
Số, ký hiệu:   55/QĐ-TTg
Ngày ban hành:   16/01/2024
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   Thủ tướng Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây.