• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

QĐ. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2017 của Thủ tướng Chính Phủ

(Cập nhật: 25/01/2024)
Số, ký hiệu:   71/QĐ-TTg
Ngày ban hành:   17/1/2024
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   Thủ tướng Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây.