• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

NĐ. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

(Cập nhật: 01/11/2022)
Số, ký hiệu:   118/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành:   23/12/2021
Loại văn bản:   Nghị định
Cơ quan ban hành:   Chính phủ
Xem nội dung chi tiết tại đây.