• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

NQ. Ban hành Chương trình tổng thể cái cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

(Cập nhật: 05/11/2022)
Số, ký hiệu:   76/NQ-CP
Ngày ban hành:   15/7/2021
Loại văn bản:   Nghị quyết
Cơ quan ban hành:   Chính phủ
Xem nội dung chi tiết tại đây.