• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

TT. Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2022 của Bổ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

(Cập nhật: 02/02/2023)
Số, ký hiệu:   02/2023/TT-BCT
Ngày ban hành:   19/01/2023
Loại văn bản:   Thông tư
Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương
Xem nội dung chi tiết tại đây.