• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

VĂN BẢN PHÁP QUY

Số, ký hiệu:   10/CT-TTg Ngày ban hành:   25-02-2020 Loại văn bản:   Chỉ thị Cơ quan ban hành: ...
Số, ký hiệu:   794/UBND-KT Ngày ban hành:   25-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   24/2020/NĐ-CP Ngày ban hành:   24-02-2020 Loại văn bản:   Chỉ thị Cơ quan ban hành:   Chính phủ ...
Số, ký hiệu:   339/XTTM-PTNL Ngày ban hành:   19-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   712/UBND-NC Ngày ban hành:   19-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   224/CĐ-TTg Ngày ban hành:   12-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành: ...
Số, ký hiệu:   546/UBND-KT Ngày ban hành:   10-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   3837/QĐ-BCT Ngày ban hành:   25-12-2019 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   1970/SCT-KTAT Ngày ban hành:   05-12-2019 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành: ...
Số, ký hiệu:   33/2019/TT-BCT Ngày ban hành:   22-11-2019 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   5541/UBND-NC Ngày ban hành:   05-11-2019 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   17/2019/TT-BCT Ngày ban hành:   19-10-2019 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   1660/QĐ-UBND Ngày ban hành:   06-08-2019 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   3489/BCT-ĐTĐL Ngày ban hành:   17-05-2019 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   2310/UBND-HCTC Ngày ban hành:   16-05-2019 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre   ...
Số, ký hiệu:   08/2019/UBND Ngày ban hành:   23-01-2019 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   02/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành:   04-01-2019 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   12/QĐ-UBND Ngày ban hành:   04-01-2019 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...