• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Chủ động phòng chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người

(Cập nhật: 10/02/2020)
Số, ký hiệu:   546/UBND-KT
Ngày ban hành:   10-02-2020
Loại văn bản:    
Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre