• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tăng cường thực hiện phổ biến , giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

(Cập nhật: 19/02/2020)
Số, ký hiệu:   712/UBND-NC
Ngày ban hành:   19-02-2020
Loại văn bản:    
Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre
Nội dung văn bản: Xem nội dung văn bản tại đây.