• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Triển khai ứng phó bão Kammuri

(Cập nhật: 05/12/2019)
Số, ký hiệu:   1970/SCT-KTAT
Ngày ban hành:   05-12-2019
Loại văn bản:    
Cơ quan ban hành:
Nội dung văn bản: Xem thông tin văn bản tại đây.