• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

CÔNG ĐIỆN: Về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa quá biện giới

(Cập nhật: 12/02/2020)
Số, ký hiệu:   224/CĐ-TTg
Ngày ban hành:   12-02-2020
Loại văn bản:    
Cơ quan ban hành:
Nội dung văn bản: Xem nội dung văn bản