• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông báo việc mạo danh Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

(Cập nhật: 19/02/2020)
Số, ký hiệu:   339/XTTM-PTNL
Ngày ban hành:   19-02-2020
Loại văn bản:    
Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương
Nội dung văn bản: Xem nội dung văn bản tại đây