• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

VĂN BẢN PHÁP QUY

Số, ký hiệu:   41/2018/TT-BCT Ngày ban hành:   06-11-2018 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   42/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành:   19-10-2018 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   4541/UBND-TCĐT Ngày ban hành:   28-09-2018 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   115/2018/NĐ-CP Ngày ban hành:   04-09-2018 Loại văn bản:   Nghị định Cơ quan ban hành:   Chính phủ ...
Số, ký hiệu:   29/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành:   20-07-2018 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   04/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành:   06-07-2018 Loại văn bản:   Nghị quyết Cơ quan ban hành:   Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   03/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành:   06-07-2018 Loại văn bản:   Nghị quyết Cơ quan ban hành:   Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   2195/QĐ-BCT Ngày ban hành:   25-06-2018 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   87/2018/NĐ-CP Ngày ban hành:   15-06-2018 Loại văn bản:   Nghị định Cơ quan ban hành:   Chính phủ ...
Số, ký hiệu:   1968/SCT-KTAT Ngày ban hành:   01-11-2017 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành: ...
Số, ký hiệu:   15 /2017/TT-BCT Ngày ban hành:   31-08-2017 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   12/2017/TT-BCT Ngày ban hành:   31-07-2017 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   04/2017/NQ/HĐND Ngày ban hành:   18-07-2017 Loại văn bản:   Nghị quyết Cơ quan ban hành:   Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   68/2017/NĐ-CP Ngày ban hành:   25-05-2017 Loại văn bản:   Nghị định Cơ quan ban hành:   Chính phủ ...
Số, ký hiệu:   1131/QĐ-UBND Ngày ban hành:   18-05-2017 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   19/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành:   30-03-2017 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   572/QĐ-UBND Ngày ban hành:   20-03-2017 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   82/QĐ-BCT Ngày ban hành:   12-01-2017 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...