• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 04/01/2019)
Số, ký hiệu:   02/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành:   04-01-2019
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre
Nội dung văn bản: Xem chi tiết văn bản tại đây.