• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

(Cập nhật: 06/11/2018)
Số, ký hiệu:   41/2018/TT-BCT
Ngày ban hành:   06-11-2018
Loại văn bản:   Thông tư
Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương
Nội dung văn bản: Xem nội dung văn bản.