• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Quyết định về việc kế hoach hành động giải quyết rác thải nhựa tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 06/08/2019)
Số, ký hiệu:   1660/QĐ-UBND
Ngày ban hành:   06-08-2019
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre