• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 23/01/2019)
Số, ký hiệu:   08/2019/UBND
Ngày ban hành:   23-01-2019
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre
Nội dung văn bản: Xem chi tiết văn bản tại đây.