• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Báo cáo về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP

(Cập nhật: 17/05/2019)
Số, ký hiệu:   3489/BCT-ĐTĐL
Ngày ban hành:   17-05-2019
Loại văn bản:    
Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương
Nội dung văn bản: Xem nội dung văn bản tại đây.