• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG

  Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Thứ 2 (27/07/2020) 6g30 Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - liệt sĩ. (TB: 104/TB-UBND) Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, xã Hữu Định, Châu Thành, B.Tre (Xe 12 chổ) ...
Trong tháng 7/2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 7 đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 7,42% so tháng trước, tăng 11,82% so cùng kỳ; Lũy kế 7 tháng ước đạt 17.910 tỷ đồng, tăng 5,82% so cùng kỳ và đạt 53,46% k...
Hạn mặn và dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương trong quý I/2020: đã làm giải thể 04 doanh nghiệp, tạm ngưng hoạt động 18 doanh nghiệp, chủ yếu gồm các ngành nghề: may mặc, dừa (chỉ, dừa trái, sơ chế,…), đóng tàu,… (nguồn: Số liệu của S...
Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Công Thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: 14.870 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 5,32% so cùng kỳ (tương đương tăng 751 tỷ đồng) và đạt 44,39% kế hoạch.   ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 4 đạt 2.770 tỷ đồng, tăng 1,69% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng đạt 9.320 tỷ đồng, tăng 5,64% so cùng kỳ và đạt 27,82% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ, có 06 sản phẩm chủ yếu có tăng trưởng, tăng mạnh nhất là giấy Kraft tăng hơn 4 lần, nước cốt dừa 15,8%, b...