• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG

Trong tháng 10/2020, ngành Công Thương của tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.150 tỷ đồng, tăng 3,28% so tháng trước, tăng 9,41% so cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp trong nước tháng 10 ước thực hiện 1.680 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53,33%; d...
Trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành Công Thương của tỉnh Bến Tre đã thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 24.300 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 9,6% so cùng kỳ (tương đương tăng 2.133 tỷ đồng) và đạt 72,54% kế hoạch.Trong đó: Doan...
Trong tháng 8/2020, ngành Công Thương của tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010): Ước thực hiện đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 2,71% so tháng trước, tăng 4,84% so cùng kỳ; Lũy kế 8 tháng ước đạt 20.900 tỷ đồng, tăng 8,88% so cùng kỳ và đạt 62,39% kế hoạ...
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Thứ 2 (10/08/2020) 7g30 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BLĐ Sở, Trưởng/Phó các phòng, đơn vị 8g30 Họp bàn phương án thự...
  Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Thứ 2 (27/07/2020) 6g30 Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - liệt sĩ. (TB: 104/TB-UBND) Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, xã Hữu Định, Châu Thành, B.Tre (Xe 12 chổ) ...
Trong tháng 7/2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 7 đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 7,42% so tháng trước, tăng 11,82% so cùng kỳ; Lũy kế 7 tháng ước đạt 17.910 tỷ đồng, tăng 5,82% so cùng kỳ và đạt 53,46% k...