• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

GIỚI THIỆU

SỞ CÔNG THƯƠNG BẾN TRE...
I. CHỨC NĂNG...
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp an toàn trong sản xuất kinh doanh rượu, ngày 26 tháng 3 năm 2014 Sở Công thương phối hợp với Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Công nghệ đồ uống và thực phẩm Sabeco tổ chức lớp tập huấn kiến thức a...
Ngày 27 tháng 11 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón để thay thế Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 và Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của chính phủ...
Trong gần 5 năm qua (giai đoạn 2011- 2015) các đơn vị trong Ngành Công thương đã có nhiều cố gắng bám nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp như: đã triển khai xây dựng và công bố 06 quy hoạch, 08 chương trình, 03 đề ...
Thực hiện Công văn số 10949/BCT-ATMT ngày 27/11/2013 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (AT – VSLĐ – PCCN) lần thứ 16 năm 2014, với chủ đề   “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao đ...
Ngày 14/3/2014, Sở Công thương Bến Tre đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2014. Chủ tịch đoàn gồm các đồng chí Trương Minh Nhựt, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở; La Văn Bé, Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Văn Hai, Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở chủ trì hội  nghị....
Trong quý I ngành Công Thương đã thực hiện giá trị sản xuất CN-TTCN: ước thực hiện đạt 1.691,5 tỷ đồng, tăng 22,55% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng các sản phẩm chủ yếu của ngành có sự tăng giảm không đều so với cùng kỳ năm trước, một số sản phẩm giữ được thị trường tiêu thụ, có thêm doanh ngh...
Ngày 04/3/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 843/KH-UBND Triển khai. Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre (giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015). ...