• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp bàn về những vướng mắc trong việc sử dụng tên địa danh Phú Lễ để đăng ký nhãn hiệu tập thể

(Cập nhật: 15/05/2014)

Ngày 28/4/2014, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nhằm thảo luận làm rõ những vướng mắc trong việc giải quyết vấn đề sử dụng tên địa danh Phú Lễ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo những vướng mắc trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm rượu Phú Lễ tại địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua và các ý kiến thảo luận đề xuất từ các ngành liên quan. Ông Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Trong nền kinh tế đang cạnh tranh, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là hết sức cần thiết, là cơ sở để các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình.

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho làng nghề sẽ giúp cho người dân địa phương phát triển sản xuất và cải thiện đời sống, giúp cho các thành viên trong tổ chức không phải đơn phương quảng bá cho sản phẩm của mình làm ra, mà có thể liên kết với nhau cùng quảng bá cho một nhãn hiệu chung, điều đó sẽ làm giảm chi phí hoạt động tiếp thị, vừa có hiệu quả nhanh và mạnh hơn so với việc quảng bá sản phẩm không được đăng ký nhãn hiệu.

Do đó, việc Hội sản xuất rượu Phú Lễ đứng đơn xin đăng ký nhãn hiệu tập thể là phù hợp, đúng pháp luật. Tuy nhiên, điều lệ hoạt động của hội và quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể rượu Phú Lễ chưa thật sự đại diện cho tất cả các hộ sản xuất kinh doanh rượu tại địa phương, nên chưa được sự đồng thuận cao của người dân. Ngoài ra, Hợp tác xã rượu Phú Lễ cũng gửi đơn xin đăng ký nhãn hiệu tập thể rượu Phú Lễ, có sự đồng ý của UBND huyện Ba Tri. Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND huyện Ba Tri thực hiện khảo sát, nắm tình hình, hiệu quả hoạt động của Hội sản xuất rượu Phú Lễ và Hợp tác xã rượu Phú Lễ trong thời gian qua. Chuẩn bị nội dung cụ thể, tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Hội sản xuất rượu Phú Lễ và Hợp tác xã rượu Phú Lễ để thống nhất ý kiến giải quyết việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm rượu Phú Lễ.

          Nếu việc xây dựng nhãn hiệu tập thể không thực hiện được, sẽ chuyển sang hình thức đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho Rượu Phú Lễ, do cơ quan nhà nước đứng tên đăng ký./.

Nguồn: Phòng QLCN