• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động Xúc tiến Thương mại trên phạm vi địa bàn tỉnh Bến Tre trong 06 tháng đầu năm 2015

(Cập nhật: 09/07/2015)

Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Sở Công Thương Bến Tre là đơn vị có trách nhiệm về việc quản lý các hoạt động thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại và xác nhận đăng ký tổ chức thực hiện hội chợ - triển lãm trên địa bàn tỉnh, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước, cụ thể như sau:

Về quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở Công Thương đã tiếp nhận 3.633 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, bao gồm 2.673 thông báo tặng quà cho khách hàng; 36 thông báo phát hàng mẫu; 772 thông báo giảm giá; 20 thông báo rút thăm trúng thưởng; 23 thông báo cào xác định trúng thưởng; 48 thông báo quay số trúng thưởng; 01 thông báo với hình thức khác do Cục Xúc tiến thương mại xác nhận và 60 thông báo tổ chức khách hàng thường xuyên tổ chức cho khách hàng tham gia chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí các sự kiện khác nhằm mục đích khuyến mại. Trong đó, hình thức tặng hàng hoá cho khách hàng được các doanh nghiệp thực hiện nhiều nhất chiếm 73,6%; hình thức giảm giá chiếm 21,2%; các hình thức còn lại chiếm 5,2% trong tổng số thông báo thực hiện khuyến mại.

Đồng thời, Sở cũng đã có văn bản xác nhận cho 12 doanh nghiệp đăng ký thực hiện 16 chương trình khuyến mại (trong đó, xác nhận cho 01 chương trình khuyến mại đăng ký thay đổi bổ sung cơ cấu giải thưởng) bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia các chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre, với tổng giá trị giải thưởng là 1.917.592.992 đồng.

Nhìn chung, trong 6 tháng năm 2015 các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký và thông báo thực hiện các chương trình khuyến mại khá phong phú, các sản phẩm khuyến mại đa dạng, tổ chức thực hiện đúng theo nội dung, thể lệ chương trình đã đăng ký và đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các doanh nghiệp khuyến mại tập trung vào việc xúc tiến bán các sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp và giới thiệu các sản phẩm mới.

Về quản lý nhà nước đối với hoạt động Hội chợ triển lãm thương mại

Sáu tháng đầu năm 2015, Sở Công Thương đã xác nhận cho 02 đơn vị đăng ký tổ chức thực hiện 03 hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp đăng ký xin tổ chức thực hiện hội chợ triển lãm thương mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, một số ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, tổ chức hội chợ triễn lãm thương mại chưa có kinh nghiệm, chưa tìm hiểu kỹ thủ tục “Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại” nên đa phần các doanh nghiệp này đều vi phạm về thời gian đăng ký tổ chức hội chợ, không đúng theo quy định.

Nhìn chung, các hội chợ triển lãm thương mại của các đơn vị tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh chủ yếu là hội chợ có quy mô nhỏ; tuy nhiên về mặt hàng thì đa dạng, phong phú; hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ đúng quy định.

Đánh giá chung

Nhằm thực hiện tốt việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh, sau khi tiếp nhận thông báo, xác nhận chương trình khuyến mại và tổ chức hội chợ triển lãm thương mại của các doanh nghiệp, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, nhằm nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra kiểm soát về hoạt động khuyến mại cũng còn hạn chế do lực lượng quản lý thị trường ít, không thể giám sát hết tất cả các chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, theo báo cáo của Chi cục QLTT tiến hành kiểm tra và xử lý trên lĩnh vực hoạt động khuyến mại không có trường hợp nào vi phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hoạt động khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh được quản lý khá chặt chẽ, đa số các thương nhân đều có ý thức chấp hành tốt, thực hiện đúng theo chương trình đã thông báo. Tuy nhiên, cũng còn một số ít doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm trong việc báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, báo cáo không đúng thời gian qui định./.

Nguồn: QLTM