• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hội nghị cán bộ công chức năm 2014

(Cập nhật: 21/03/2014)

Ngày 14/3/2014, Sở Công thương Bến Tre đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2014. Chủ tịch đoàn gồm các đồng chí Trương Minh Nhựt, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở; La Văn Bé, Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Văn Hai, Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở chủ trì hội  nghị. Khách mời có đồng chí Đoàn Văn Luông, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Công thương.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết năm 2013 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo tình hình quyết toán năm 2013 và phân bổ kinh phí năm 2014; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2013; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm 2014 của cơ quan.

Năm 2013, Tập thể lãnh đạo cùng cán bộ công chức, viên chức trong ngành Công thương đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cùng với sự nỗ lực, linh hoạt của các doanh nghiệp trong cải thiện điều kiện sản xuất, huy động thêm nhiều nguồn lực, tích cực phát triển thị trường, nên tình hình hoạt động của ngành tiếp tục được duy trì và có bước phát triển khá tích cực và toàn diện, vượt qua các chỉ tiêu nghị quyết năm 2013 đã đề ra.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, viên Sở đã thảo luận đóng góp sôi nổi nội dung phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và thông qua nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014.

Phương hướng nhiệm vụ của ngành Công Thương 2014: Phấn đấu đạt giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp đạt 8.000 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 22,14% so với năm 2013; Kim ngạch xuất khẩu 600 triệu USD, tăng 18,81% so với ước thực hiện năm 2013; Kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 225 triệu USD; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 28.120 tỷ đồng, tăng 17,05%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện: 99,5% tổng số hộ dân. Phấn đấu trên 98% CBCC, VC tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người CBCC, VC “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Về công tác thi đua khen thưởng: Phấn đấu 100% tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 50% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, ít nhất 05 tập thể được Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Phấn đấu ít nhất 85% cán bộ công đoàn đạt danh hiệu cán bộ công đoàn  xuất sắc, 85% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Duy trì công đoàn cơ sở Sở Công thương đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” năm 2014./.

Nguồn: Sở Công Thương