• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ lần thứ 16, năm 2014

(Cập nhật: 21/03/2014)

Thực hiện Công văn số 10949/BCT-ATMT ngày 27/11/2013 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (AT – VSLĐ – PCCN) lần thứ 16 năm 2014, với chủ đề   “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.

Nhằm phát động sâu rộng phong trào người lao động chấp hành tốt các quy định của pháp luật về Bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước và tài sản công dân.

Sở Công Thương phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra công tác an toàn hóa chất tại 05 cơ sở kinh doanh mua bán hóa chất trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy  hầu hết các các cơ sở kinh doanh mua bán hóa chất đều thực hiện đầy đủ điều kiện về cất giữ, bảo quản hóa chất theo quy định của Luật hóa chất. Tuy nhiên, một vài cơ sở chưa thực hiện tốt việc quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất, chưa có chứng nhận PCCC của cơ quan PCCC, chưa có biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại cơ sở.

Đoàn kiểm tra của Sở đã yêu cầu các đơn vị, cơ sở cần hoàn thiện hồ sơ về công tác an toàn hóa chất, xây dựng phương án PCCC hàng năm, cải thiện điều kiện kho chứa, trang bị hệ thống thông gió cho phù hợp với quy mô cơ sở. Tích cực tuyên truyền cho nhân viên, thủ kho nâng cao nhận thức về công tác an toàn hóa chất.

Đợt kiểm tra góp phần chấn chỉnh việc thực hiện Pháp luật vể công tác an toàn kinh doanh mua bán hóa chất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn hóa chất tại các cơ sở kinh doanh hóa chất, hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra./.

Nguồn: Sở Công Thương