• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tình hình xuất khẩu thịt tháng 6/2020
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Tình hình xuất khẩu thịt tháng 6/2020

(Cập nhật: 11/08/2020)
Xuất khẩu thịt các loại trong tháng 6 năm 2020, đạt gần 1,4 nghìn tấn, trị giá đạt 4,8 triệu USD, tăng 2% về lượng và tăng 37,6% về trị giá so với tháng trước; giảm 73,4% về lượng và giảm 56,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu thịt đạt 9,2 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 30,8 triệu USD, giảm 67,6% về lượng và giảm 52,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu thịt các loại trong tháng 6/2020      

 
Chủng loại

 
Lượng
(tấn)

 
Tăng, giảm % so tháng trước

 
Trị giá nghìn
(USD)

 
Tăng, giảm % so tháng trước

Thịt lợn sữa đông lạnh

165

+83,9

1.334

+128,2

Thịt gà

612

-23,3

1.009

-17,0

Thịt lợn

161

-42,4

993

+15,3

Thịt ếch

109

+7,7

564

+1,9

Thịt vịt

205

+364,8

518

+246,9

Loại khác

123

-

434

-

Tổng

1.377

+2,0

4.855

+37,6

Thị trường xuất khẩu thịt

Trong tháng 6/2020, Hồng Kông là thị trường xuất khẩu thịt chủ yếu của Việt Nam, với lượng xuất khẩu thịt đạt 877 tấn và trị giá đạt 3,7 triệu USD, tăng 32,2% về lượng và tăng 72,2% về trị giá so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu thịt vào thị trường Hồng Kông đạt 5,7 nghìn tấn, trị giá đạt 20,5 triệu USD, giảm 19,2% về lượng và giảm 35,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường Hoa Kỳ đứng thứ 2, với lượng xuất khẩu thịt đạt 29 tấn và trị giá đạt hơn 165,2 nghìn USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu thịt vào thị trường Hoa Kỳ đạt 63 tấn, trị giá đạt 431,7 nghìn USD.

Đứng thứ 3 là thị trường Bỉ với lượng xuất khẩu đạt 30 tấn và trị giá đạt hơn 155,4 nghìn USD, giảm 38,8% về lượng và giảm 39,9% về trị giá so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu thịt vào thị trường Bỉ đạt 455 tấn, trị giá 2,3 triệu USD, giảm 37,7% về lượng và giảm 44,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là một số thị trường khác như: Pháp, Trung Quốc, Lào,…

Thị phần thị trường xuất khẩu thịt của Việt Nam trong tháng 6/2020​

 

Giá xuất khẩu
Giá xuất khẩu thịt bình quân trong tháng 6/2020, đạt 3.527 USD/tấn, tăng 34,8% so với tháng trước và tăng 64% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tăng mạnh nhất là thịt lợn với mức tăng 100% so với tháng trước, đạt 6.158 USD/tấn (mức tăng này là do, trong tháng 6, lượng xuất khẩu lợn nguyên con đông lạnh có giá cao khoảng hơn 8.000 USD/tấn tăng mạnh, trong khi chân lợn có giá thấp khoảng 850-1.500 USD/tấn không xuất khẩu trong tháng 6).

Tiếp theo là lợn sữa đông lạnh, đạt 8.070 USD/tấn, tăng 24% so với tháng trước (do trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu tăng gần gấp 3 lần lượng thịt lợn sữa đông lạnh loại 4 con/kiện có giá cao khoảng hơn 8.000 USD/tấn so với tháng trước). Có mức tăng nhẹ nhất là thịt gà đạt 1.649 USD/tấn, tăng 8,1% so với tháng trước. Ngược xu hướng với hai mặt hàng trên là thịt vịt và thịt ếch, lần lượt xuống còn 2.526 USD/tấn và 5.162 USD/tấn, lần lượt giảm 25,3% và 5,3% so với tháng trước.

Xuất khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng

Xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh
Trong tháng 6/2020, xuất khẩu mặt hàng thịt lợn sữa đông lạnh tăng mạnh, với lượng xuất khẩu đạt 165 tấn, trị giá đạt 1,3 triệu USD, tăng 83,9% về lượng và tăng 128,2% về trị giá so với tháng trước; giảm 77,8% về lượng và giảm 67,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh đạt 952 tấn, trị giá đạt 6,8 triệu USD, giảm 84% về lượng và giảm 75,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 6/2020, Hồng Kông là thị trường xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh duy nhất của Việt Nam, với lượng xuất khẩu đạt 165 tấn với trị giá đạt 1,3 triệu USD, tăng 83,9% về lượng và tăng 128,2% về trị giá so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, thịt lợn sữa đông lạnh xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông đạt 930 tấn, trị giá đạt 6,7 triệu USD, giảm 82,9% về lượng và giảm 73,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh của Việt Nam qua các tháng​

Xuất khẩu thịt gà

Trong tháng 6/2020, xuất khẩu thịt gà tiếp tục giảm khá, xuống còn 612 tấn, trị giá đạt hơn 1 triệu USD, giảm 23,3% về lượng và giảm 17% về trị giá so với tháng trước; giảm 76,2% về lượng và giảm 58,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thịt gà đạt 4,1 nghìn tấn, trị giá đạt 7,1 triệu USD, giảm 68% về lượng và giảm 44,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Về thị trường, trong tháng 6/2020, Hồng Kông là thị trường xuất khẩu thịt gà chủ yếu của Việt Nam, với lượng xuất khẩu đạt 285 tấn, trị giá đạt hơn 685,4 nghìn USD, tăng 7,6% về lượng và tăng 10,1% về trị giá so với tháng trước.

Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc, với lượng xuất khẩu đạt 63 tấn, trị giá đạt 134,6 nghìn USD. Đứng thứ 3 là thị trường Mi An Ma với lượng xuất khẩu đạt 204 tấn, trị giá đạt 127,7 nghìn USD. Tiếp theo còn có thị trường Đài Loan, Campuchia.

Xuất khẩu thịt gà của Việt Nam qua các tháng

 

Nguồn: Báo cáo thị trường thịt gia súc, gia cầm và dự báo tháng 7/2020