• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2021

(Cập nhật: 27/05/2021)
Triển khai chủ đề năm 2021 “Đồng thuận - sáng tạo” theo Nghị quyết Tỉnh ủy; căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 02/NQ-TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; các Chương trình hành động của UBND tỉnh, Quyết định của Bộ Công Thương, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Bộ Công Thương và các Chương trình, đề án phát triển ngành; Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; tiếp tục duy trì ổn định thị trường nội địa, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt; phát triển xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, tập trung xuất khẩu các mặt hàng đặc thù của tỉnh; tập trung hỗ trợ phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương đã tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm như:
- Tham mưu Tỉnh ủy phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030; trình thông qua Thành viên UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; tổ chức họp lấy ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;  tăng cường hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, triển khai và thực hiện các hoạt động khuyến công đúng theo kế hoạch và tiến độ đề ra như: xây dựng dự thảo Chương trình Khuyến công giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch khuyến công quốc gia điểm năm 2021, Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn - Bến Tre năm 2021; trình hội đồng xét duyệt danh mục các đề án Khuyến công tỉnh năm 2021. Triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia 2021 “Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ triển lãm trong nước”; xây dựng Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Công Thương; tổ chức trao giải Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp khu vực phía Nam năm 2020; triển khai mạng lưới cộng tác viên khuyến công các huyện năm 2021; hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu: Triển khai kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế, Hiệp  định  CPTPP,  Hiệp  định  Thương  mại  Tự  do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á  -  Âu (Hiệp định VN-EAEU FTA);  xây dựng Kế hoạch phát triển Xuất khẩu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối qua nền tảng số, xuất khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử; xây dựng Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre; tăng cường công tác XTTM gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu; thường xuyên cập nhật tình hình thị trường, thông tin hàng hóa, dự báo thị trường, cơ hội kinh doanh thông qua trang web Sở Công Thương, hệ thống internet, nhóm hỗ trợ doanh nghiệp; hỗ trợ 16 doanh nghiệp trưng bày hàng hóa tại Grand World Phú Quốc; tổ chức tham gia 04 gian hàng tiêu chuẩn để trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh; giới thiệu và hỗ trợ 10 doanh nghiệp tham gia 13 gian hàng tại các Hội chợ trong nước; tổ chức 02 lớp tập huấn về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Hoạt động xúc tiến thị trường nước ngoài chủ yếu trên các công cụ trực tuyến, thông tin quảng bá kết nối qua các hội nhóm, email… Nhìn chung, đã triển khai được một số hoạt động XTTM thiết thực, góp phần đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam;  hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với thị trường; tổ chức giao thương kết nối cung cầu với siêu thị Tứ Sơn - An Giang, có 05 doanh nghiệp đã được phía siêu thị Tứ Sơn chọn đưa hàng hóa vào tiêu thụ tại siêu thị Tứ Sơn;   phát triển có hiệu quả các cửa hàng trưng bày, giới thiệu các đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh đến các tỉnh, thành trong nước,  phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ 16 doanh nghiệp trong tỉnh trưng bày hàng hóa tại Trung tâm giới thiệu Ẩm thực, Đặc sản, Du lịch Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tại Grand World Phú Quốc. Vận hành hiệu quả Sàn giao dịch thương mại điện tử Đặc sản Bến Tre; phối hợp với Cục thương mại điện tử và Kinh tế số và Sàn Thương mại điện tử Sendo hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Sendo với sự kiện "Ngày hội xứ Dừa – Quê hương Bến Tre", có 1.112 đơn hàng và 2.160 sản phẩm được bán ra với độ phủ khắp 56 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

- Theo dõi tình hình cung cấp điện, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt; hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng tái tạo đang triển khai trên địa bàn tỉnh; theo dõi và định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; trình thông qua Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch thực hiện các nội dung về phát triển năng lượng tại Nghị quyết số 04-NQ/TU và Chương trình số 08-CTr/TU.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng cuối năm, ngành Công Thương tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chính như:  Tập trung phối hợp các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp, cụm công nghiệp, chuyển đổi số; trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện các nội dung về phát triển năng lượng; theo dõi, phối hợp xử lý vướng mắc các công trình điện gió, công trình truyền tải điện; hoàn thành công tác hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện các dự án khuyến công, xúc tiến thương mại năm 2021./.
Nguồn: P.KHTCTH – SCT