• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thực hiện thí điểm hình thức giao nhận gắp, cẩu container đối với mặt hàng linh kiện điện tử tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

(Cập nhật: 10/08/2022)
Ngày 01/8/2022,  Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã ban hành Phương án số 08/PA-BQLKKTCK về việc “Thực hiện thí điểm hình thức giao nhận theo phương thức gắp, cẩu container đối với mặt hàng linh kiện điện tử trong bãi tập kết hàng hoá Xuân Cương tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị” và Thông báo số 77/TB-BQLKKTCK ngày 02/8/2022 về việc thực hiện Phương án, cụ thể:

- Thời gian triển khai: phương án được áp dụng thí điểm từ ngày 03/8/2022 đến hết ngày 03/9/2022.

- Đối tượng áp dụng: các công ty có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, vận tải hàng linh kiện điện tử qua lại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đạt một số yêu cầu cụ thể sau:
+ Mặt hàng chuyên chở xuất nhập khẩu là linh kiện điện tử;
+ Các công ty nằm trong chuỗi cung ứng theo Hiệp định RCEP giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á; nằm trong danh sách gửi kèm theo các Thư công tác do phía thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc gửi (Danh sách được đính kèm Thông báo số 77/TB-BQLKKTCK ngày 02/8/2022 của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn);
+ Có kế hoạch, lộ trình, thời gian di chuyển của phương tiện ô tô đầu kéo container chở hàng hoá nhập khẩu của Trung Quốc, xuất khẩu của Việt Nam; dự kiến thực hiện giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu hai chiều trả hàng hoá xuất khẩu, nhận hàng hoá nhập khẩu (không áp dụng một chiều) gửi đến các lực lượng chức năng tham gia kiểm soát, triển khai thực hiện quy trình trước tối thiểu 01 ngày (Mẫu Kế hoạch được đính kèm);
+ Chỉ thực hiện áp dụng thí điểm đối với hình thức cẩu, gắp container trong bãi tập kết hàng hoá Xuân Cương (không áp dụng đối với hình thức cắt rơ-mooc);
+ Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký trên Nền tảng cửa khẩu số, khai báo hải quan (thực hiện mở tờ khai hải quan, khai báo trước hàng hóa phương tiện..) và các thủ tục liên quan khác theo quy định trước khi  phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam, Trung Quốc vào khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

- Quy trình giao nhận: gồm 04 bước (Quy trình chi tiết được đính kèm)
Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình giao nhận  hàng linh kiện điện tử theo Phương án thí điểm mới đạt hiệu quả cao, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các tổ chức xuất nhập khẩu hàng linh kiện điện tử qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phối hợp thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: Thông tin tới các tổ chức xuất nhập khẩu hàng linh kiện điện tử qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có tên trong danh sách doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng theo Hiệp định RCEP giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trên địa bàn và trong phạm vi quản lý về Phương án giao nhận thí điểm đối với hàng linh kiện điện tử; đề nghị các bên theo trách nhiệm, quyền hạn thực hiện nghiêm túc quy định để hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng này đạt được hiệu quả cao nhất.

2. Đối với các doanh nghiệp, công ty kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng linh kiện điện tử:
- Phải thực hiện kết nối chuỗi vận chuyển hàng hoá linh kiện điện tử bên phía Trung Quốc, xây dựng Kế hoạch vận chuyển, thời gian vận chuyển dự kiến đảm bảo tiến độ thực hiện; phải hoàn thành các thủ tục đăng ký trên Nền tảng cửa khẩu số, khai báo hải quan (thực hiện mở tờ khai hải quan, khai báo trước hàng hóa phương tiện..) và các thủ tục liên quan khác theo quy định.
- Đề nghị doanh nghiệp phía Trung Quốc kiến nghị các lực lượng chức năng có thẩm quyền nghiên cứu, thực hiện ưu tiên đối với các phương tiện chở hàng hoá linh kiện điện tử nằm trong chuỗi để đảm bảo tính liên thông, liên hoàn hàng hoá sản phẩm điện tử, đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định hàng hoá Trung Quốc – ASEAN. Khi có nhu cầu tham gia chuỗi vận chuyển cần báo cáo cấp có thẩm quyền hai Bên để xem xét, giải quyết.
- Đối với các trường hợp doanh nghiệp, công ty cố tình lợi dụng thực hiện thí điểm hình thức giao nhận theo phương thức gắp, cẩu container đối với mặt hàng linh kiện điện tử trong bãi tập kết hàng hoá Xuân Cương để trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị phản ánh về Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện quy trình giao nhận để kịp thời xử lý và xem xét chỉnh sửa, bổ sung.
(Đính kèm: Phương án số 08/PA-BQLKKTCK ngày 01/8/2022, Thông báo số 77/TB-BQLKKTCK ngày 02/8/2022 của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn kèm Danh sách doanh nghiệp; Quy trình giao nhận chi tiết và mẫu Kế hoạch vận chuyển)
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.
Nguồn: SCT