• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu hoá chất qua cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn

(Cập nhật: 12/04/2023)
Theo nội dung Công văn số 468/SCT-QLTM ngày 07/4/2023 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất qua cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre xin thông báo đến các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, vận tải, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh được biết:

- Trên cơ sở hội đàm, trao đổi thư công tác giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Trung Quốc, từ cuối tháng 12/2022 phía Trung Quốc đồng ý xuất nhập khẩu một số mặt hàng hoá chất nguy hiểm qua cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc), bao gồm: pin, khí cacbonic, keo dán, dầu diezel, amoni nitrat, argon lỏng, axit sunfuric, lưu huỳnh, axit photphoric, sơn, tạm thời quy định cho phép sản phẩm nhập khẩu gồm có nhựa thông.

- Tình hình dịch bệnh hiện nay đã được kiểm soát; hạ tầng cửa khẩu chính Chi Ma đã được đầu tư đồng bộ, hiện đang trong quá trình hoàn thiện mở rộng tuyến đường vận tải hàng hoá từ 02 làn lên 04 làn và đầu tư mới cổng cửa khẩu để tương xứng với phía Ái Điểm, Trung Quốc.
Nguồn: SCT