• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông báo quy trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

(Cập nhật: 12/04/2023)
Theo thông báo của phía Trung Quốc ngày 31/3/2023 trong đó, phía Trung Quốc công bố quy trình thông quan đối với người và hàng hóa qua cặp cửa khẩu Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc), đồng thời đề nghị phía Việt Nam phối hợp tuyên truyền tới các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan của Việt Nam. Để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động thông quan người và hàng hoá, tránh tình trạng ách tắc tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố Trung ương phối hợp thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Thông báo, tuyên truyền về quy trình xuất nhập cảnh, nhập khẩu của phía Trung Quốc tới các tổ chức, cá nhân của địa phương tham gia xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu.
 (Gi kèm theo Quy trình thông quan đối với người và hàng hóa qua cửa khẩu Hà Khẩu, Trung Quốc)
2. Tiếp tục cập nhật thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ  http://sct.laocai.gov.vn để chủ động việc thu hoạch, thu mua hàng hóa; phối hợp cung cấp thông tin về khối lượng hàng hoá dự kiến vận chuyển đến cửa khẩu Lào Cai.
Nguồn: SCT