• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC, phối hợp rà soát kiểm tra công tác PCCC

(Cập nhật: 24/10/2022)
Thực hiện Công văn số 6681/UBND-KT ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp tổng rà soát, kiểm tra công tác an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Công Văn số 6721/UBND-NC ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị cần thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
1.  Phòng kinh tế hạ tầng/phòng kinh tế thành phố
Phổ biến, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy qua việc thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai và công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận. Đồng thời rà soát và cập nhật danh sách các cửa hàng bán lẻ LPG chai còn hoạt động trên địa bàn mình quản lý và gửi về Sở Công Thương trước ngày 04/11/2022 để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Công ty Điện lực Bến Tre
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành điện về quy định của pháp luật, biện pháp đảm bảo an toàn điện; Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh việc giáo dục, hướng dẫn người dân hiểu và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn điện; cập nhật các thông tin về tai nạn điện để người dân biết nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tránh tai nạn điện đáng tiếc xảy ra.
Khuyến cáo các cơ sở kinh doanh và người dân trong quá trình kiểm tra phát hiện vấn đề hỏng, chập điện cần phải thay thế dây kịp thời. Việc thay thế dây phải tiến hành thường xuyên hoặc định kỳ, đặc biệt là sau một thời gian không sử dụng.
3. Ban quản lý chợ 
Tiến hành rà soát, bổ sung hoặc xây dựng mới phương án PCCC theo đúng quy định; có kế hoạch tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ, thực tập các phương án PCCC đã được duyệt cho đội PCCC cơ sở nhằm chủ động, kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.
Tiến hành việc kiểm tra kỹ thuật các dụng cụ, phương tiện PCCC tại cơ cơ sở như: bình chữa cháy, thang, xẻng, ống dẫn nước… để có biện pháp sửa chữa và bổ sung kịp thời theo đúng yêu cầu của cơ quan công an PCCC.
4. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gas, hóa chất
- Đối với các đại lý kinh doanh xăng dầu thường xuyên tổ chức diễn tập phương án xử lý các tình huống sự cố để chủ động triển khai, huy động lực lượng và phương tiện ứng phó khi cần thiết, đặc biệt là các phương án, kế hoạch ứng phó sẵn sàng trong các tình huống bình thường và khi có sự cố, kể cả khi có những biểu hiện bất thường như số lượng người tập trung mua xăng dầu quá đông, nhiều người mua đựng vào can, phuy,…
- Đối với Thương nhân kình doanh LPG, phải thường xuyên kiểm tra về các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở như: khoảng cách đến các nguồn gây cháy, thông gió tự nhiên, thông gió cưỡng bức, lối thoát nạn, hệ thống điện, chống sét bảo vệ, khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng; Đảm bảo các yêu cầu an toàn trong quá trình xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai khí dầu mỏ hóa lỏng; Đối với chủ cửa hàng và người giao chai LPG chai phải định kỳ hàng năm tham gia lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn kinh doanh LPG.
-  Đối  với  các doanh  nghiệp  sản  xuất, kinh  doanh  sử  dụng,  tồn  trữ hóa chất phải bố trí kho hóa chất riêng biệt, sắp xếp gọn gàng, đảm bảo an toàn PCCC; hạn chế tối đa các hàng hoá, vật dụng không cần thiết trong kho, khu vực sản xuất kinh doanh.
Trên đây là nội dung tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC, tổng rà soát  kiểm tra công tác PCCC, đề nghị các Đơn vị triển khai thực hiện tốt tinh thần công văn này./.
Nguồn: SCT