• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024
Hoạt động kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

(Cập nhật: 24/05/2024)
Thực hiện công văn số 873/KH-BCĐLNATVSTP ngày 02/4/2024 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bến Tre, Sở Công Thương đã phối hợp và tham gia đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong Tháng hành động vì ATTP năm 2024 từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024 với kết quả cụ thể như sau:
Sở Công Thương tham gia đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của Tỉnh gồm Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công an tỉnh. Đợt kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm năm nay đã tiến hành kiểm tra 33 cơ sở. Kết quả đạt: 29 cơ sở, tỉ lệ đạt 100%, cơ sở không đạt: 00 cơ sở, tỉ lệ 0 %, có 03 cơ sở ngưng hoạt động. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phối hợp kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật của Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành huyện Châu Thành, kết quả: BCĐ đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở tuyến huyện và xã.
Qua đợt kiểm tra hầu hết các cơ sở đều vi phạm nội dung chủ yếu về điều kiện vệ sinh của cơ sở, trang thiết bị dụng cụ chế biến, điều kiện con người. Đặc biệt là các cơ sở nhỏ lẻ vi phạm không đảm bảo vệ sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định, khu vực sản xuất chế biến thực phẩm có động vật, côn trùng gây hại xâm nhập.
Ngoài ra, Sở còn tham gia phối hợp kiểm tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương khi có chỉ đạo của cấp trên.
Bên cạnh đó, nhằm thực hiện các biện pháp chế tài để xử lý kiên quyết các sai phạm trong sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, đồng thời góp phần giải tỏa nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm trong tháng hành động. Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản phối hợp hướng dẫn, triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho các đơn vị có liên quan. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Kinh tế Thành phố/Kinh tế và Hạ tầng các Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tại địa phương, tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, giám sát hoạt động cụ thể bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của nhà nước về quản lý an toàn thực phẩm.
Nhìn chung, việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong ngành và liên ngành về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý ngành công thương trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm luôn được thực hiện đồng bộ, đúng quy định nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dân./.
(Nguồn: Nhi-SCT)