• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả triển khai tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm ngành Công Thương phục vụ nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024
Hoạt động tập huấn ATTP ngành Công thương phục vụ nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Kết quả triển khai tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm ngành Công Thương phục vụ nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024

(Cập nhật: 15/04/2024)
Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-SCT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Sở Công Thương về việc tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm ngành công thương phục vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024. Sở Công Thương Bến Tre đã phối hợp Phòng Kinh tế Thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Ủy ban nhân dân các xã đăng ký nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 tổ chức tập huấn phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm từ ngày 01/3/2024 đến ngày 12/4/2024 với kết quả triển khai cụ thể như sau:
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế Thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Ủy ban nhân dân các xã tổ chức 24 lớp gồm: 03 lớp trên địa bàn thành phố Bến Tre (xã Bình Phú, Phú Nhuận, Nhơn Thạnh), 03 lớp trên địa bàn huyện Châu Thành (xã An Hiệp, Thành Triệu, Giao Long), 07 lớp tại huyện Bình Đại (xã Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Thừa Đức, Vang Quới Đông, Phú Long, Định Trung và Tam Hiệp), 04 lớp tại huyện Mỏ Cày Bắc (xã Tân Thanh Tây, Tân Thành Bình, Tân Bình, Thanh Tân), 07 lớp tại huyện Ba Tri (xã Bảo Thuận, Mỹ Chánh, An Ngãi Trung, Vĩnh An, Vĩnh Hòa, An Bình Tây và Phú Lễ). Kết quả có 1073 đại biểu tham dự buổi tập huấn tuyên truyền phố biến pháp an toàn thực phẩm ngành công thương phục vụ nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
Qua buổi tập huấn hầu hết các đại biểu là chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất kinh doanh thuộc ngành công thương quản lý đều nắm cơ bản được kiến thức về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm tại cơ sở như điều kiện vệ sinh, trang thiết bị dụng cụ chế biến, điều kiện con người, thực hiện Giấy khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ,...
Ngoài ra, Sở Công Thương còn triển khai lồng ghép, cấp phát hơn 5000 tờ rơi về an toàn thực phẩm với nội dung “Những vấn đề cơ bản đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất rượu thủ công, kinh doanh rượu nhỏ lẻ” đến người tiêu dùng, cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các cơ sở nấu rượu có mặt tại lớp tập huấn.
Nhìn chung, việc tăng cường công tác tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm ngành công thương đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân, người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm một cách rõ rệt. Và cũng là một trong những công tác tuyên truyền đã góp phần không nhỏ trong công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh./.
(Nguồn: Nhi-Sở CT)