• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương triển khai Hưởng ứng các ngày lễ môi trường năm 2024
Trồng cây xanh tại Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại.

Sở Công Thương triển khai Hưởng ứng các ngày lễ môi trường năm 2024

(Cập nhật: 12/06/2024)
Thực hiện công văn 3215/UBND-KT ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, tháng hành động về môi trường 2024 trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Kế hoạch số 971/KH-SCT ngày 25 tháng 4 năm 2024 về bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2024.
Nhằm tuyên truyền, cổ động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng các ngày lễ môi trường năm 2024 gồm: Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày làm cho thế giới sạch hơn (19/9).
Ngày 05/6/2024, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại tổ chức giao lưu tuyên truyền ngày môi trường thế giới (5/6/2024) với chủ đề “Hành tinh chúng ta, trách nhiệm của chúng ta. Hãy hành động ngay bây giờ cho một tương lai bền vững”. Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp với UNND xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại tổ chức trồng 750 cây bằng lăng trên tuyến đường Bắc Nam (ĐT 881) tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại để vừa tuyên truyền bảo vệ môi trường vừa tạo cảnh quang trong khu vực. Ngoài ra, hai đơn vị còn thực hiện thu gom rác thải dọc tuyến đường trồng cây giúp tuyến đường xanh-sạch-dẹp.
Hơn nữa, Sở thực hiện treo băng rôn, pano tuyên truyền các thông điệp về môi trường tại cơ quan như: Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường. Ngày môi trường thế giới, Ngày làm cho thế giới sạch hơn. Thời gian treo được thực hiện trước và trong các ngày lễ một tuần.
Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tổ chức 10 tập huấn tuyên truyền về rác thải và an toàn thực phẩm tại các chợ, các bài tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; các thông báo về hoạt động bảo vệ môi trường ngành công thương đăng lên website của Sở nhằm hưởng ứng tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường./.
(Nguồn: Nhi-SCT)