• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương Bến Tre triển khai tổ chức tập huấn phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2023
Lớp tập huấn hướng dẫn về đảm báo an toàn thực phẩm tại xã Bình Thới, Bình Đại

Sở Công Thương Bến Tre triển khai tổ chức tập huấn phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2023

(Cập nhật: 06/04/2023)
Từ ngày 10/3/2023 đến 23/3/2023, Sở Công Thương phối hợp với UBND các xã (xã Tân Phú Tây, Hưng khánh trung A, huyện Mỏ Cày Bắc; Thới Lai, Bình Thới, Vang Quới Tây, Thạnh Phước, huyện Bình Đại; Tân Hội, Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam) tổ chức tập huấn hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm và các vấn đề có liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện hoàn thành Kế  hoạch  số  242/KH-SCT  ngày  13  tháng  02  năm  2023  của  Sở Công  Thương  về  việc  Tuyên  truyền,  tập  huấn  phổ  biến  pháp  luật  an  toàn  thực phẩm ngành Công Thương năm 2023

Với mục đích âng cao trách nhiệm, nhận thức, thực hành của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về an toàn thực phẩm tại các xã (xã Tân Phú Tây, Hưng khánh trung A, huyện Mỏ Cày Bắc; Thới Lai, Bình Thới, Vang Quới Tây, Thạnh Phước, huyện Bình Đại; Tân Hội, Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam) đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc hạn chế sử dụng và có ý thức trong việc phòng, chống các tác hại của việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn,…

Qua lớp tập huấn đã có hơn 322 đại biểu tham gia và nắm cơ bản được  kiến thức về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm của tại cơ sở.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định mới về an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương quản lý để các cơ sở nắm rõ, cập nhật sớm nhất các văn bản của Bộ Công Thương và các ngành có liên quan,… đã ban hành trong thời gian gần đây, đồng thời cũng hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu tổ chức hướng dẫn tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các nhóm ngành sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương quản lý./.
Tin, ảnh: Nhi – P.KTATMT