• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Mời tham gia khu gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại “Hội nghị cấp cao & Triển lãm kinh tế xanh

(Cập nhật: 20/09/2022)
Thực hiện công văn số 5888/UBND-KT ngày 19 tháng 9 năm 2022  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mời tham gia khu gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại “Hội nghị cấp cao & Triển lãm kinh tế xanh”.
Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các Tổ chức KHCN căn cứ công văn 5429/BCT-XTTM ngày 13 tháng 9 năm 2022 và công văn số 3212/XTTM-HTXK ngày 22 tháng 8 nănm 2022 của Bộ Công Thương đăng ký tham gia khu gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại “Hội nghị cấp cao & Triển lãm kinh tế xanh”. Nội dung cụ thể như sau:
1. Quy mô gian hàng: từ 30 đến 50 gian hàng tiêu chuẩn 9m2
2. Thời gian: từ ngày 28 đến 30 tháng 11 năm 2022.
3. Địa điểm: Tại Sala’s THISO Skyhall thành phố Hồ Chí Minh. Số 10, đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Ngành hàng: các nhóm công nghiệp-nông nghiệp xanh;các giải pháp và sáng kiến xanh liên quan đến: năng lượng, nước, vật liệu sinh thái, chất thải và ô nhiễm, sức khoẻ và tiện nghi, thích ứng và giảm nhẹ..
5.Thời hạn đăng ký tham gia: trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.
6. Nơi nhận hồ sơ đăng ký: Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (Promocen) - Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương. Địa chỉ: Tầng 5, 20, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thông tin chi tiết liên hệ: Chị Đinh Thị Phượng – Số ĐT: 0387 306183, Email: phuongdt.vietrade@gmail.com
Nguồn: SCT