• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Khởi động Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre”
PCT UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại Hội thảo

Khởi động Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre”

(Cập nhật: 11/01/2023)
Sáng ngày 11/01/2023, tại TTC Palace Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với nhà tài trợ IFAD (Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp) tổ chức hội thảo khởi động dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Dự án CSAT).

Đến dự có ông Ambrosio Barros, Giám đốc Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) tại Việt Nam; đại diện Vụ Kinh tế Đối ngoại thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đại diện lãnh đạo các Dự án IFAD tại tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp. Lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Bến Tre.

Dự án có tổng mức đầu tư 27 triệu USD, trong đó vốn vay IFAD 17 triệu USD, còn lại là vốn viện trợ 4,5 triệu USD và vốn đối ứng của địa phương 126,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2027, trên địa bàn 8 huyện và thành phố Bến Tre.

Mục tiêu của Dự án là phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh trên cơ sở liên kết vùng, tiểu vùng, gần với thị trường, cải thiện thu nhập và giảm thiểu rủi ro cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh ngành nông nghiệp của tỉnh.

Dự án gồm 03 hợp phần. Hợp phần 1: Lập kế hoạch phát triển chuỗi giá trị trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vùng Mê-kông, gồm 02 tiểu hợp phần: xác định doanh nghiệp tham gia và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị; xây dựng các nền tảng đảm bảo phát triển bền vững chuỗi giá trị. Hợp phần 2: Đầu tư phát triển chuỗi giá trị; gồm 03 tiểu hợp phần: đầu tư kết cấu hạ tầng công thích ứng với biến đổi khí hậu; đầu tư tư nhân phát triển chuỗi giá trị; cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh, tài chính trung gian thực hiện chuỗi giá trị an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hợp phần 3: Quản lý dự án, gồm 3 hoạt động chính: học tập và quản lý tri thức; giám sát và đánh giá; và vận hành Dự án.

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp ít nhất 25.000 hộ sản xuất nhỏ (khoảng 87.500 người). Nhóm đối tượng mục tiêu: hộ nghèo và cận nghèo, hộ dễ bị tổn thương, phụ nữ nông thôn và hộ do phụ nữ làm chủ hộ, nông dân trung bình và khá; thanh niên nông thôn.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, mang tính toàn cầu, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến hộ nghèo, các hộ dễ bị tổn thương. Vì vậy, trọng tâm của dự án CSAT là hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tại tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ. Các hoạt động chính của dự án bao gồm, cải cách thể chế nhằm đẩy mạnh thực thi các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác (hợp tác xã, tổ hợp tác), các nhóm kinh tế tự nguyện tham gia vào sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; hoàn thiện hệ thống chính sách, thực hiện rà soát đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế của tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, nâng cấp hạ tầng công, bao gồm hạ tầng kinh tế, hạ tầng logistics và hạ tầng thích ứng phục vụ phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực theo hướng chuyển đổi nông nghiệp bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh và xúc tiến thương mại - xuất khẩu nông sản, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH.

Ông Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh thời gian tới tỉnh sẽ tập trung nâng cao năng lực cho các cấp và người dân về ứng phó biến đổi khí hậu; các giải pháp thông minh với khí hậu và chuyển đổi hệ thống canh tác thích ứng tốt hơn; bổ sung và tăng cường ứng dụng công nghệ số, củng cố hơn nữa các tổ chức nông dân và mối liên kết giữa họ và các tổ chức công tư và lồng ghép những giải pháp hiệu quả thông qua kết nối chính sách. Cùng với đó, tỉnh kích thích đầu tư thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng sáng tạo có định hướng và thích ứng biến đổi khí hậu, cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật, hợp đồng canh tác cho tiểu nông hộ, củng cố mạng lưới tài chính nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi tham gia cho các tổ hợp tác và hộ dân./.
Tin, ảnh: Xuyên – P.KHTCTH