• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả triển khai tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm ngành Công thương phục vụ nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023
Quang cảnh lớp tập huấn tại xã Bình Phú, TP. Bến Tre (Nguồn: Nhi - P.KTATMT)

Kết quả triển khai tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm ngành Công thương phục vụ nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

(Cập nhật: 12/06/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-SCT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở Công Thương về việc tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm ngành công thương phục vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023. Sở Công thương Bến Tre đã phối hợp Phòng kinh tế thành phố, kinh tế hạ tầng các huyện; UBND các xã đăng ký nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 tổ chức tập huấn phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm ngành công thương từ ngày 8/4/2023 đến ngày 25/5/2023 với kết quả triển khai cụ thể như sau:

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Phòng kinh tế thành phố, kinh tế hạ tầng các huyện; UBND các xã tổ chức 18 lớp gồm 03 lớp huyện Thạnh Phú (xã An Thuận, Hòa Lợi, Mỹ Hưng), 02 lớp huyện Châu Thành (xã Quới Thành, Tân Thạch), 03 lớp TP. Bến Tre (xã Bình Phú, Sơn Đông, Phú Hưng), 03 lớp huyện Chợ Lách (xã Hòa Nghĩa, Vĩnh Hòa, Hưng Khánh Trung B), 03 lớp huyện Giồng Trôm (xã Sơn Phú, Tân Hào, Tân Thanh), 04 lớp huyện Ba Tri (xã Tân Mỹ, Bảo Thuận, Mỹ Nhơn, An Ngãi Trung). Kết quả có 823 đại biểu tham dự các lớp tập huấn tuyên truyền phố biến pháp luật về an toàn thực phẩm ngành công thương.

Qua lớp tập huấn, hầu hết các đại biểu là chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất kinh doanh thuộc ngành công thương quản lý đều đã nắm được cơ bản kiến thức về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm tại cơ sở, cụ thể: Điều kiện vệ sinh của cơ sở, trang thiết bị dụng cụ chế biến, điều kiện con người, thực hiện Giấy khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ,…

Ngoài ra, Sở còn triển khai lồng ghép, cấp phát hơn 6000 tờ rơi về an toàn thực phẩm với nội dung “Những vấn đề cơ bản đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất rượu thủ công, kinh doanh rượu nhỏ lẻ” đến người tiêu dùng, cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, đặt biệt các cơ sở nấu rượu có mặt tại lớp tập huấn.

Nhìn chung, việc tăng cường công tác tập huấn tuyền truyền phố biến pháp luật an toàn thực phẩm ngành công thương đã từng bước nâng cao nhận thứccủa người dân, người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm một cách rõ rệch. Và cũng là một trong những công tác tuyên truyền đã góp phần không nhỏ trong công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh./.
Tin, ảnh: Nhi – P.KTATMT